Sletterhage Strand
Stranden nord for Sletterhage Fyr er meget stenfyldt. Det er ikke et sted jeg har ret meget kendskab til, men det ligger behageligt i læ for en østenvind, hvorfor vi afprøvede det en oktober eftermiddag i 2006.
Jeg ved med andre ord ikke, om der normalt fanges havørreder her, men der fiskes i hvert fald efter fladfisk. På mine første 2 ture til stedet har jeg dog begge gange set andre havørredfiskere, så mon ikke der også er fisk?

En fordel for nogle er, at man her ikke behøver waders, men udmærket kan fiske fra stranden i gummistøvler.


Parkering ved fyret, eller ved Ringørs Høj
hvis du vil fiske hen under skrænterne.

Lige uden for selve Sletterhage Fyr går sejlrenden meget tæt forbi land, og det virker unægtelig som om skibene og færgerne ikke er meget mere end en kastelængde fra land.


Udkig mod fyret mod syd, fra stranden
ud for det øverst "P" på billedet ovenover.

Mod nord - på Århus Bugt-siden vel at mærke - er stranden som sagt meget stenfyldt. Der bliver hurtigt dybt, og i starten er tangbælterne længst ude i kastet. Længere mod nord kommer tangbælterne på bedre kastehold.
Men det er slet ikke sikkert at det er nødvendigt at kaste helt ud i tangskoven - 12. oktober 2006 sprang en havørred 10 meter fra land tæt på fyret, og 19. oktober viste en havørred sin bredside i det kystnære tang blot 5 meter ude!


Udkig samme sted mod nord. Ved pynten der ses på billedet var
der livlig "nappe"-aktivitet en oktoberdag i 2006 - men ingen hug.

Fra fyret mod øst er kysten helt anderledes flad. Når jeg engang får fisket dér vil beskrivelsen kunne findes under "Lushage".


© Troutbum.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Kontakt troutbum@troutbum.dk