Fisken efter fangsten

 Behandling af havørred efter fangst
Min lokale fiskehandler, Flyvefisken i Ebeltoft, har rusket godt og grundigt op i min barnelærdom vedrørende opbevaring af fisken efter fangsten.
Her gik jeg og troede at jeg skulle rense havørreden så hurtigt som muligt efter fangst...

Frysning med indvolde:
Under en opbyggende samtale om fisk, røgning og tilberedning fortalte han, at hvis jeg fanger en havørred sidst på en fisketur, skal jeg lægge den i fryseren uden at rense den først!
Se dét er ny viden for mig.
Ifølge fiskemanden skulle man derved bedre bevare havørredens aroma. Det gælder dog ikke, hvis den fanges på et tidspunkt, hvor der er flere timer til fryseren. Her er det bedre at rense fisken for indvolde så hurtigt som muligt.

Forsigtig skylning:
For mange, mange år siden, i min spæde lystfiskerstart, fik jeg også at vide at jeg skulle skrabe havørreden fri for skæl, når jeg rensede den.
Det siger min fiskehandler så, at det skal man ikke!
Havørredens smag bevares efter hans udsagn bedre hvis du blot skyller fisken under rindende vande og lader slimlaget/skællene være hvor de er.

Fjern gællerne, bevar hovedet:
Når jeg renser havørreden før frysning, eller før tilberedning, plejer jeg at bevare dens hoved. Jeg synes det ser flottere ud, når havørreden serveres med hoved end uden, og der sidder godt kød lige i nakken som man ellers nemt kommer til at skære fra.
Men gællerne skal væk sammen med alle indvolde og blodrester.

 Frysning af agnfisk
(I)
Sild og makrel kan bruges hele eller i fileter som agnfisk efter for eksempel havørred eller gedde, ligesom hornfiskestykker kan - og de er i sæsonen lette at få fat i. Skaller og andre småfisk er også meget anvendte efter gedder.

Efter frysning kan der være en tendens til at fiskene er mere løse i kødet, og derfor ikke holder så godt på krogene.
Løsningen er at fryse dem ned med salt.

Drys salt hen over fiskene inden de lægges i fryseposen, og drys lidt ekstra salt efter. Det skulle kunne gøre det.

(II)
Når jeg har sildefileter eller hornfiskestrimler i fryseren, lægger jeg et stykke madpakkepapir imellem hver filet/hvert stykke. På den måde er det let at adskille agnstykkerne efterhånden som de skal anvendes, også selvom de ikke er helt optøede.

 Rens makrellen hurtigt
Makrel begynder fordærvelsesprocessen hurtigt efter fangsten, og det giver kødet en harsk smag. Derfor skal makrellen renses så hurtigt som muligt efter du har fanget den.

   

© Troutbum.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Kontakt troutbum@troutbum.dk