Fornæs Se videoklip fra Fornæs

Fornæs nord for Grenå er en klassiker på Djursland. Kysten nord for Grenå er kendetegnet ved bl.a. de høje klinter (ved Sangstrup, Karlby og Gjerrild) og bunden af kalk. Pladserne her er kendt for at huse havørred hele året, også vinter. Måske er kalken en del af forklaringen på dette, men undersøiske kildevæld er også under mistanke for at være en del af årsagen.
Fiskeri i pålandsvind kan være umuliggjort på grund af kalken, der vaskes ud i vandet og gør det meget uklart.

Fornæs har ikke klinterne som længere nordpå, men store kalk flader skyder ud i vandet og danner rev, som der kan vades på kanten af. Fiskeriet strækker sig fra fyret mod syd ned forbi Kragenæsset, og nordpå til Sangstrup med flere pynter og små bugter.

Stor forsigtighed er nødvendig ved vadefiskeri! Der er masser af huller og kanter med bratte fald i kalkpladerne.


Revene nedenfor fyret set ved lavvande.
Det er absolut en fordel at have set dem med lavvande, så man har en
ide om hvor de er og hvordan de er, når man kommer ved højvande.

På nedenstående topografiske kort er med X'er vist de rev der er nord for fyret.

Revet ved den sydlige ende af Lille Sandvig "skylder" mig en havørred, der på nedrig vis slog sig af på netkanten d. 19. november 2006.

Kragenæsset mod syd ser sådan ud:

Også her er det tydeligt at se hvor revet slutter (det er lavvande). Hvor bølgerne på billedet bryder, er der et brat fald på ca. 1 meter.


Videoklip fra Fornæs

 

Fiskepladsen ud for Fornæs Fyr. Ved vadning skal der udvises stor forsigtighed på grund af de huller, der findes i kalkbunden.


   

©Troutbum.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Kontakt troutbum@troutbum.dk