Isgård
Isgård ligger i den nordlige ende af Begtrup Vig på Mols. Det er et dejligt sted, der ikke besøges af ret mange andre end lystfiskere på grund af den isolerede beliggenhed.

Pas på Catlink bølgerne!
Det er værd at bemærke, at der skal udvises stor agtpågivenhed ved fiskeri fra Isgård på grund af Catlink-bølgerne, der kan blive endog meget voldsomme her.
Det har jeg ved selvsyn oplevet en sommernat for 4 år siden, da jeg på min første tur til Isgård nær var blevet trukket ud af understrømmen. Det var sent, der var buldermørkt, og vi så ikke bølgen før den var der. Heldigvis kan man både mærke og høre bølgen inden den kommer, så jeg nåede akkurat at gribe fat i en stor sten jeg stod foran, og imens jeg lod blink være blink og holdt så fast jeg kunne på både stang og sten, blev jeg overskyllet af flere store bølger.
Lidt derfra stod min fiskekammerat på samme måde.


I baggrunden ses færgerne, til højre den famøse Catlink med de underskruede bølger. 10-15 minutter senere kommer bølgerne...Isgård

Man skal ud på de små veje hvis man vil til Isgård og fiske. Ikke mindst nu, hvor jeg netop (marts '09) har fået at vide, at man ikke længere kan parkere, som jeg har vist på kortet herunder. Et par store velplacerede sten forhindrer tilsyneladende adgangen.


Vi fisker mest fra 1 mod 2, men også fra 3 til 4 afhængigt af hvor lang
fisketid vi har til rådighed, og hvordan vind og bølger i øvrigt tér sig.


Et kig fra "pynten" (1) mod land og mod vest. Denne dag gav 2 havørreder under mål.


© Troutbum.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Kontakt troutbum@troutbum.dk