KAJAKFISKERI: SIKKERHED OG BEKLÆDNING

"Håb på det bedste, og forbered dig på det værste!"
Det er et udmærket motto, når det gælder indstillingen til sikkerhed ved kajakfiskeri.

Kendskab til sikkerhed til søs er meget vigtig, i yderste instans livreddende, når man ror i kajak. Udover simple forholdsregler som kun at tage på vandet under gunstige forhold, er det vigtigt at kende rednings- og selvredningsteknikker for at forbedre chancerne for overlevelse hvis uheldet skulle være ude. Sikkerhedsudstyr og beklædning spiller derudover en altafgørende rolle.

Hvert år forekommer der drukneulykker blandt kajakroere og kajakfiskere. Det er sket her i Danmark og selv i varmere vande forekommer det. Nogle af disse ulykker kunne med de rette sikkerhedstiltag være undgået.

I dette afsnit har jeg lavet en erfaringsopsamling af de tiltag, der bør overvejes inden man tager på fisketur i sin kajak. Nedenfor listen gennemgåes de enkelte dele.


Generelt vil jeg anbefale at en vordende kajakfisker tager et kajakkursus i den lokale kajakklub, inden fiskekajakken anskaffes. Sund fornuft og kendskab til den lokale vejrudsigt er den vigtigste forudsætning for at undgå ulykker, men alligevel sker der hvert år drukneulykker fra kajak. Ulykken indtræffer ofte når man ikke venter det (ellers var man nok i første omgang slet ikke taget ud!), og på et kajakkursus lærer man basale teknikker til selvredning og makkerredning, og bliver bedre forberedt på at reagere hensigtsmæssigt når det uventede alligevel indtræffer.

Basalt sikkerhedsudstyr (sit-on-top modeller):

 • Redningsvest/svømmevest

 • Beklædning efter vandtemperatur (f.eks. tørdragt + uldunderbeklædning ved fiskeri i koldere vand)

 • Sikkerhedsline mellem roer og kajak

 • Pagajsikring

 • Kompas/GPS

 • Kniv (til overskæring af eventuelle liner man er viklet ind i)

 • Mobiltelefon i vandtæt pose

 • Flag og lys

 • Fløjte

 • Nødblus

Ved sejlads i havkajak skal yderligere medbringes:

 • Lænsepumpe

 • Paddlefloat

 • Spraydeck

Ved vintersejlads medbringes/benyttes:

 • Neoprenhue

 • Neoprenhandsker

For ekstra sikkerhed:

 • VHF radio

Download pdf-fil om sikkerhed ved kajakfiskeri
(udarbejdet af medlemmer på Kajakfiskerforum.dk)

Herunder er links til de af Søsportens Sikkerhedsråds brochurer, der er mest relevante for kajakfiskere:

Heruder er links til sider om sikkerhed til søs:

Søkort at forstå:

 Sikkerhedsudstyr - uddybning:

 

En svømmevest egner sig bedre til kajak end end en redningsvest, der er meget større og derfor mindre komfortabel at have på.
Man skal dog være opmærksom på, at den ikke som en redningsvest hjælper dig til at holde luftvejene fri af vandet, den er blot med til at holde dig flydende. Så hvis man er bevidstlæs, hjælper den ikke i samme omfang.
I kajakken er risikoen for at få en bom i hovedet ikke tilstede, så det er min personlige vurdering at jeg kan nøjes med en svømmevest.
Den har jeg altid på når jeg er i kajakken.

Der findes også oppustelige og selvoppustelige veste, men dem har jeg personligt fravalgt - selvom de fylder mindre - fordi der er en (lille) risiko for, at patronen ikke udløses når det gælder. Hvis du benytter en oppustelig/selvoppustelig vest, skal du huske at patronen skal kontrolleres en gang om året.
 

En lænsepumpe er nødvendig når man fisker fra en havkajak. Hvis uheldet har været ude, og man har været en tur i vandet eller en stor bølge har overskyllet kajakken mens spraydecket ikke dækkede ordentligt, bruges pumpen til at tømme kajakken for vand.
Disse pumper er utrolig effektive og uundværlige i en nødsituation hvor kajakken skal lænses. Det er ikke til at trække en kajak ind til land, hvis den er fyldt med vand, og man kan endnu mindre ro i den.

Overflødig ved en sit-on-top kajak.

Et spraydeck (cockpitovertræk) forhindrer i vid omfang vand i at komme ned i cockpittet på en havkajak/turkajak under roning.
Den kan undværes i stille vand, men er der bølger, så er den uundværlig. Jeg har altid min med og som regel også på, for vindforholdene på vandet kan skifte hurtigt, og en overskylning på åbent vand med vand i cockpittet til følge er bare ikke nogen god ide.

Overflødig ved en sit-on-top kajak.

Et kompas vil for nogle virke overdrevet, når man alligevel ofte ikke befinder sig ret langt fra land. Men så er det fordi de aldrig har været på vandet, når havgusen pludselig i løbet af meget kort tid har indhyllet landskabet i en tæt, tæt tågedis.

I sådan et tilfælde er kompasset din redning, for det kan være meget svært at orientere sig i havgus, hvis vind og vejr rotter sig sammen med den.

Et håndkompas i lommen kan gøre det, men er man udstyrsfreak kan man også montere et gyroskopisk kompas på sin kajak.

En fløjte som den kendes fra redningsveste er et simpel sikkerhedsudstyr at have med, men det kan i sidste ende være livreddende. Det er nok ikke her, man skal spare 5 - 30,- kr.

Paddlefloat bruges til at komme op i havkajakken/turkajakken igen efter en vandgang.

Overflødig ved en sit-on-top kajak.
 

Nødraketter og/eller håndblus bør findes i enhver båd, inkusiv kajak. Det tror jeg nu ikke det gør, men man bør i det mindste overveje, om ikke det skal med i bagagen. En kajak eller en person syner ikke af meget i oprørt vand, og det kan være endog meget svært for redningsmandskab at finde vedkommende. Er det her man skal spare?

Lys på kajakken sikrer at du ses i skumring og mørke. Også i dagslys er en kajak svær at få øje på andre søfarende, så det er en god ide yderligere at montere et flag på kajaklanternen.

Også ved fiskeri i dagslys bør lys monteres - er uheldet ude, er det ikke til at vide om det når at blive mørkt, inden du kan modtge hjælp.

En VHF radio giver optimal sikkerhed hvis uheldet er ude. Der findes i dag mange modeller af bærbare VHF radioer, der er til at betale. Vil man ofre lidt mere og have den bedste sikring, er det nok en radio med DSC, man skal kigge efter. Den eneste bærbare VHF radio på markedet lige nu (2012) som jeg har kendskab til, er en Standard Horizon HX851E DSC / GPS.

Radioen er vandtæt og flydende, har GPS, vandaktiveret SOS-stroboskoplys og kompas, og kan alt det en VHF radio kan og skal og mere til - blandt andet funktionen DSC, der er et nødkald som foretages med et enkelt tryk på en knap, og som sammen med nødkaldet sender din nøjagtige position vha. GPS-funktionen.


 

Vær opmærksom på at brug af VHF kræver et SRC-bevis, som erhverves via Søfartsstyrelsen
(ca. 525,- kr.). Beviset kan tages efter selvstudie, men der udbydes også en lang række kurser over hele landet (ml. 800,- og 1.500,- kr.).
For at DSC funktionen virker skal man også have et MMSI nummer tildelt af Søfartsstyrelsen - her i Danmark koster det et gebyr (ca. 750,- kr.).
Du kan læse mere om SRC-prøven og MMSI nummer her.
 

En sikkerhedsline mellem roer og kajak sikrer, at du ved overbordfald bliver i nærheden af din kajak.
Det er meget vigtigt at man dels bliver ved sin kajak, dels kommer op i den så hurtigt som muligt igen, hvis det er muligt. Hypotermi (nedkøling af kroppen) er ekstremt farligt, og sker hurtigere end man regner med; vand leder varmen fra kroppen 4-5 gange hurtigere end luft. Ved ophold i koldere vand mister man allerede efter få minutter evnen til at kontrollere sine muskler og derved entre kajakken. Se brochuren om hypotermi fra Søsportens Sikkerhedsråd, som der linkes til ovenfor. Der er en meget illustrativ grafik, der viser hvor hurtigt det går ved forskellige vandtemperaturer og beklædningsniveauer.
 
En pagajsikring er en elastik, der er bundet omkring din pagaj og fastgjort på kajakken. De kan købes specielt, men du kan sagtens bruge en elastisk snor og lave den selv.
Det er nok ikke nødvendigt at understrege vigtigheden af at have en pagaj ved hånden, når man ror i kajak?

En trækline i forenden af din kajak kan gøre forskellen på, om du får kajakken med ind eller ej, hvis uheldet skulle være ude, og du kan bruge den til at trække en nødstedt makker - eller blive trukket selv.
 

 


En kniv kan være nødvendig for i en håndevending at kunne overskære ankersnor eller eventuelle liner, man måtte være viklet ind i. En smart kniv er den fra Benchmade. Den opfylder behovet for en lille kniv, der kan være i en lomme på vesten og som hurtigt og effektivt skærer liner over:
Se den demonstreret på Youtube.

 Den rette beklædning
...er uhyre vigtig når man fisker fra kajak. Når man vadefisker kan man gå på land, når man begynder at fryse, og når man ror i kajak, kan man også under normale omstændigheder tage på land, hvis det bliver koldt.
Men får du en ufrivillig vandgang mens du fisker fra din kajak, kan beklædningen i sidste ende afgøre om du overlever eller ej.

I mine øjne er der to muligheder at vælge mellem: våddragt eller tørdragt, plus alt det andet man skal have på.
Våddragtens fordel fremfor tørdragten er prisen, idet den er væsentlig billigere. Til gengæld er man jo ikke tør, heller ikke når man entrer eller går fra borde. Våddragten er jo designet til helt andre formål end at sidde stille i en kajak og fiske. Derfor er det min vurdering, at en tørdragt så langt er at foretrække ved kajakfiskeri, hvor man jo netop ikke skal være våd, og ofte er stillesiddende hvor det, at være tør, alt andet lige vil være en ønsket tilstand.

Det gælder også, hvis man har været en tur i baljen - hurtigt op igen, og stadig være tør, det må være det optimale man kan få ud af den situation.

Andre forhold skal også tages med i overvejelserne; der er forskel på om man fisker i en sø, en stor sø, kystnært, langt fra kysten osv. I koldt vand vil jeg uden forbehold anbefale en tørdragt, da hypotermi hurtigt vil reducere dine muligheder for selvredning/redning - se brochuren fra Søsportens Sikerhedsråd for at læse mere om hypotermi.

Herunder er samlet en liste over de beklædningsgenstande, der kan være vigtige i relation til fiskeri fra kajak.


Tørdragt eller våddragt ved kajakfiskeri i koldt vand - eller et kompromis?

Fordelene ved en tørdragt fremfor en våddragt som jeg ser det fremgår af ovenstående. Den store ulempe ved en tørdragt er dog prisen. Derfor kan et kompromis komme på tale.

Kompromisset hedder en våddragt indeni et par goretex waders. Denne artikel fra lystfiskeri.dk beskriver erfaringer fra folk, der bevidst eller ved uheld har prøvet at få deres waders fyldt med vand: http://www.lystfiskeri.dk/nyhederview.asp?key=953.
Som det fremgår af artiklen, behøver det ikke være specielt problemfyldt at få vand i sine waders, forudsat at man kender de rette teknikker - for det er især luften i dine waders, der kan være et problem. Hvordan man presser den ud, beskrives meget godt i den nævnte artikel.
Se eventuelt også denne video fra Kayak4Fish.com: http://www.youtube.com/watch?v=OYwG52p4yjs, hvor en fisker falder i fra kajak med waders på.

Ved overbordfald fra en kajak er hypotermi (nedkøling af kroppen) en faktor, der skal tages meget seriøst, og her er det vigtigt at huske, at en tørdragt nok holder dig tør, men ikke varm. Husk derfor at inkludere isolerende underbeklædning under tørdragten.
 

Tørdragten er den allerbedst velegnede beklædningsgenstand til fiskeri fra kajak. I tilfælde af ufrivillig vandgang kan den holde dig tør (og varm, hvis du har den rigtige inderbeklædning), og dermed forlænge din overlevelsestid i koldt vand betragteligt.

Den viste tørdragt er en Comfort fra Rapala Life Wear er produceret af finske Ursuit og blandt de ypperste på markedet. Den er todelt og lavet af vandtæt og åndbart Goretex, har forstærkninger på udsatte steder, lommer, reflekser og meget mere.

Husk neoprensko/kajaksko for at beskytte dragtens fødder mod sten o.lign.
 

En våddragt er billigere end en tørdragt, Den er ikke helt så effektiv til at forlænge levetiden i vand, men i forhold til ikke at bære en våddragt, er det dog en betydelig forlængelse.
Våddragten sidder tæt til kroppen, men den er gennemtrængelig for vand, så man bliver våd ved vandgang.

Ved ud- og indstigning i kajakken får man våde fødder gennem neoprenskoene, så den er mindre velegnet til sit-on-top modeller, hvor vinden blæser omkring dig mens du ror. I en havkajak/turkajak sidder du med benene i et cockpit, og her er problemet mindre udtalt. Alligevel vil jeg foretrække at have tørre fødder.

En våddragt uden ærmer (Long John) giver større bevægelsesfrihed til roning, og kan bruges hvis vandtemperaturen er lidt højere.
 


Rojakke

Det kan i tilfælde hvor man fisker i godt vejr og varmt vand være rigeligt at bruge sin fiskejakke som rojakke.
En "rigtig" rojakke er dog bedre til at holde vand ude ved halsen og ved håndleddene. Derudover er den todelt på det nederste stykke, hvilket øger muligheden for at lave en næsten vandtæt samling med bukser.

Kombinerer man for eksempel rojakken med et par åndbare waders, hvor rojakkens inderste stykke sættes indenfor, som skjorten i et par bukser, og rojakkens yderste del sættes uden over, som en lang sweater, har man en udmærket løsning til "gode" dage.


 

Neoprensko/kajaksko er nødvendige hvis du bruger tørdragt og gode at have på hvis du bruger våddragt. De holder dine fødder varme selvom de er våde.

Alternativt kan neoprensokker og billige cloc-sandaler også bruges.

I (på) en sit-on-top kajak kan vadestøvler anvendes.
 

Handsker kan være gode at have på i koldt vand. Du kan ikke undgå vand fra pagajen på dine hænder når du ror, og det afkøler en hvis vinden er kold.

Uldhandskerne fra vadefiskeriet kan bruges, men der findes også mange neoprenhandsker/kajakhandsker på markedet.

I lunt vejr kan handsker undværes. 


 

Neoprenhætte

Hvis man hører til dem, der fisker i vintermånederne kan en neoprenhætte vise sig at være at være en rigtig god investering. Når man afkøles i vandet forsvinder rigtig meget af varmen gennem hovedet, og hætten forlænger overlevelsestiden i koldt vand betydeligt.

Inderbeklædning

Det er lagene under tørdragten, det bestemmer hvor længe man kan holde varmen i koldt vand. Der findes en lang række forskellige mulgiheder at vælge mellem, men uld er et gennemgående tema for de fleste.

Uld har den fordel, at det bevarer evnen til at varme også når det er vådt. Det gælder også når du sveder. Bomuld kan af samme grund ikke anbefales som inderste lag, da det mister isoleringsevnen hvis du sveder/bliver våd.


 

  

 

© Troutbum.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Kontakt troutbum@troutbum.dk