Fiskeri efter havørred med levende tobis

   
Kystmede med levende tobis er til tider en meget effektiv fangstmetode. Det er også en meget anderledes metode i forhold til det sædvanlige aktive kystfiskeri med blink, bombarda eller fluestang. Det er værd at bemærke, at vinderfisken til Fjord til Fjord Kystcup 2009 og 2010 blev taget på levende tobis - af samme fisker.

Man kan enten vælge at fiske "aktivt" ved at flytte plads en gang imellem, eller ved at lade strømmen føre sit flåd og agn langs kysten, og så selv følge efter, eller man kan vælge et mere stationært fiskeri hvor en pynt eller anden god plads er udgangspunkt for fiskeriet, hvor flåddet eventuelt følges intenst siddende i en strandstol eller på en rygsækstol. En gang imellem kontrolleres at tobisen er levende, og den kastes på ny ud, så strømmen fører den hen over den ønskede strækning.
Der kræves med andre ord et andet temperament end ved fiskeri med blink eller bombarda.

Stangen til fiskeri med levende tobis må gerne være lang og blød. Kastene skal være bløde for at tobisen bliver hængende. Selv bruger jeg min Fenwick Silver Wings 12'6'' med kastevægt 5-35 g, der har vist sig rigtig god til formålet. Den er samtidig en meget velegnet stang til bombardafiskeri, så den er også god hvis jeg vælger at skifte om til bombardafiskeri hvis tobiserne slipper op, eller forholdene ændrer sig og gør bombardafiskeriet mere attraktivt.

Tv: En samling tobiser er fanget og
kommet i agnspanden, hvor de
opbevares til der bliver brug for dem.

 

Th: En agnspand med batteridrevet
luftpumpe, der også kan tilsluttes
bilens 12V udgang.

 Hvor fanges tobisen

Tobis fanges nemmest fra moler eller i havnebassiner. De svømmer rundt i stimer, og kan ofte fanges langs kajerne. De fleste der har stået og kigget ned i vandet i en havn eller lystbådehavn, har sikkert set en stime tobis svømme rundt dernede.
Om natten graver tobisen sig ned i sandet (den hedder også sandgrævling).

På havnen:
Som ved fiskeri efter sild kan du bruge et sildeforfang med små fluer, og et blink uden krog eller et sildebly som kastevægt. Det er en fordel at have trykket modhagerne på sildeforfanget ind. En del tobis bliver fejlkroget, men hvis du ikke har modhager på krogene kan langt de fleste sagtens overleve en fejlkrogning og anvendes til agn.

Du kan også lave dit eget rig med trekroge i sølv eller guld. De glimtende kroge lokker på samme måde som et sildeforfang, men da der er flere kroge vil det alt andet lige give flere fisk - dog også flere fejlkrogede, så husk at trykke modhagerne ind. Små trekroge str. 10 er passende.

Kast sildeforfangsrigget ud - gerne langs med kajen - og lad det synke ned mod bunden. Herefter fisker du hjem i ryk, som ved sildefiskeri. Det vil sige små ryk med stangspidsen med korte pauser, hvor rigget falder lidt mod bunden, og med et par omdrejninger på hjulet efter rykkene, så rigget fisker op i vandsøjlen.
Det kan være en fordel at bevæge sig lidt rundt i bassinet indtil man har fundet en stime. Har du først fundet stimen er det ikke ualmindeligt at der er flere tobis kroget ad gangen. Det er vigtigt at holde linen stram når du mærker, at der er fisk på forfanget - især hvis du fisker uden modhager. Tobiserne falder let af.
Når du når overfladen med sildeforfanget svinges fangsten i et jævnt træk op på land uden for mange dikkedarer. Mange tobis falder som sagt af, og da gerne i luften på vej op på land.

Med rejehov/hænderne:
Efter solnedgang kan tobiserne fanges ved at gå med en rejehov på et lavvandet kyststrækning med sandbund. Her har tobisen - eller sandgrævlingen, som den også hedder - gravet sig ned for natten. Når rejehoven kommer skrabende hen ad bunden farer de forskrækkede op, og nogle af dem svømmer direkte ind i rejehovens net.

Det er også muligt at skovle tobisen op med hænderne. Ved lavvande går man ud i vandkanten og graver hænderne ned i sandet og skovler sand, vand og tobiser op på land, hvorefter de sprællende tobiser kan snuppes og puttes over i spanden. Jeg har læst om denne teknik i et fiskeblad, men har endnu til gode at prøve den selv.


 Opbevaring af levende tobis

Tobiserne dør, hvis de blot opbevares i en spand med vand. De har brug for frisk vand jævnligt, og ved længere tids opbevaring skal man ilte vandet. En akvariepumpe klarer opgaven i garagen, og der findes batteridrevne pumper som er velegnede til at medbringe på turene.

På havnen er en det en god ide med en spand med en lang kraftig snor bundet i håndtaget. Den bruges til at hente frisk vand op til at hælde i agnspanden.

Når tobisen er fanget, kommes den over i agnspanden. En god stor agnspand med mulighed for at føre en iltslange ned er velegnet til formålet.

Den viste agnspand har en inderste del der kan løftes ud, og som er hullet som en si. Det letter udskiftningen af vandet.

Heraf fremgår også en af besværlighederne ved fiskeri med levende tobis: de fylder og vejer ligesom lidt mere end en pose Gulp tobis, en æske fluer eller en æske blink gør!

Tobiserne kan holde sig friske og levende i garagen i flere dage, hvis vandet vel at mærke bliver iltet med en pumpe. Det er en fordel at skifte vandet dagligt, da det hurtigt bliver møget til.
Under fiskeriet kan man med fordel ilte vandet med en batteridrevet pumpe. Med mellemrum udskiftes vandet i agnspanden med frisk havvand. Uden batteridrevet pumpe er det nødvendigt at skifte vandet noget oftere.


 


Hvordan fiskes med levende tobis

Til kystmedefiskeri efter havørred med levende tobis skal man bruge: flåd, splithagl, små trekroge. Eventuelt knæklys hvis man skal fiske i mørke timer.

Flåddene skal ikke være for store. Kan de bære 5-6 gram er det fint.

Montering: længden af line under flåddet afhænger af bundforholdene hvor du fisker. Ved havnen i Århus fiskes der med 4-7 m line under flåddet, ved kysten 1-1½ m visse steder, andre steder lidt mere.
 


Disse flåd fra Drennan er udviklet til agnfisk


Også den klassiske "prop" kan benyttes

 
Cirka 25-30 cm over trekrogen påsættes et antal splithagl, der er passende i forhold til flåddets bæreevne.

Trekrogen skal være en størrelse 6 eller 8.
Tobisen kroges med den ene af de tre kroge lige bag nakken. Sørg for at komme ind under et stykke kød, men heller ikke for dybt for ikke at skade tobisen for meget.

Du kan også vælge at kroge tobisen lige foran rygfinnen. Her gælder det også at man skal passe på ikke at ramme rygsøjlen, for så dør fisken.

Når tobisen er agnet kaster man den ud - med et forsigtigt blødt kast der ikke river krogen ud af fisken. Et godt sted at forsøge at lægge sit flåd er på grænsen mellem tang og sand. Ofte er det ikke nødvendigt at kunne kaste langt, de fleste, også store, fisk hugger alligevel indenfor 15-20 eller tættere på kysten.

Hvis der er strøm bliver flåddet ført med den. Med stangspidsen hævet kan man vælge at følge efter, så man på denne måde langsomt affisker en længere kyststrækning. Den hævede stangspids kan være nødvendig for at undgå at få tang og skidt i linen, og for at undgå for stor en linebugt.

Det kan være meget spændende at se flåddet forsvinde under overfladen. Hornfisk vil ofte føre flåddet sidelæns, mens havørred vil få flåddet til at dykke med et "svup". Når flåddet dykker løsnes bøjlen. Hvis en fisk svømmer med agnen, så lad den gøre det og vent til den holder pause. Giv den tid til at sluge tobisen. Spænd bøjlen, stram linen op og sæt krogen.

Hvis flåddet blot dykker, uden at der bliver taget line af spolen, så tæl langsomt til 10 og stram linen op. Giv tilslag hvis du mærker fisk.
Det er ikke altid at der er fisk i disse situationer, men det er stadig nok så spændende at gætte på, hvad der mon netop er foregået nede hos din agnfisk.

Det stationære fiskeri giver fiskeren mulighed for at have en masse udstyr til at forsøde tilværelsen med, f.eks. kaffe, frokost og lignende.
Når flåddet med tobisen er kommet for langt væk henter man den blot ind og kaster på ny ud på dét sted, hvor strømmen vil føre den tilbage hen over den fiskeplads, man har udsøgt sig.

Det opsøgende fiskeri forudsætter at man ikke har mere med end man kan bære. Man kan sidde ned i gåpauserne, og så tage spand mm. med en 20-30 m ned ad kysten en gang imellem - eller man kan lade agnspanden stå og følge efter sit flåd, og så lægge stangen fra sig og vende tilbage spanden en gang imellem.


© Troutbum.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Kontakt troutbum@troutbum.dk