Nylon eller fletline?
Der er delte meninger blandt mine fiskekammerater om det bedste linevalg.
Selv er jeg ikke i tvivl: jeg fisker kun med fletline.
(Relaterer til kystfiskeriet efter havøred, som er det fiskeri jeg dyrker suverænt mest).

Færre mistede blink
Siden jeg for en hel del år siden skiftede til Fireline, har jeg mistet meget få blink - væsentlig færre end jeg gjorde, da jeg anvendte monofil line.
Jeg har oplevet en del "bundbid", hvor jeg har måttet trække meget hårdt for at frigøre blinket eller hive tangbusken op af bunden, uden at det har resulteret i mistede blink.
Så rent økonomisk og ærgrelsesmæssigt er der en klar gevinst at hente.

Ingen elasticitet
En anden markant forskel på monofil line og fletline er deres elasticitet. Fletline har næsten ingen elasticitet, hvorfor man mærker selv den mindste modstand for blinket.
I kombination med min nye stang (Fenwick Ironfeather 9'), som er blødere end den gamle, betyder det at jeg har særdeles god kontakt til mit blink og hvad der sker omkring det.
Jeg oplever ganske enkelt mere med Fireline, end jeg gjorde med monofil line.

Tilslaget er ofte ikke nødvendigt, og skal ikke være særlig kraftigt. Ofte kroger fisken sig selv pga. den lille elasticitet. Det er min opfattelse, at jeg har betydelig færre mistede fisk med Fireline.

Lange kast
Til kystfiskeriet efter havørred anvender jeg en Fireline med tykkelsen .12 mm.
Der er slet ingen tvivl om, at det resulterer i længere kast. Og da Fireline ikke har hukommelse som monofil line, har jeg også færre fuglereder.

Knuderne
Man skal lære nogle nye knuder, når man går fra monofil line til Fireline.
Efter min erfaring dur det f.eks. ikke med ophængerflue direkte på hovedlinen, så derfor har jeg ca. en stanglængde .30 monofil line som slag line når jeg fisker med ophængerflue.

Til at knytte blink eller kystwobler til Fireline bruger jeg en "Not-A-Knot" (oversat fra engelsk betyder det: "ikke-en-knude").
Den fås i flere størrelser, og ser sådan ud:


Not-A-Knot

Den mindste er velegnet til kystfiskeri.

Blink/Wobler eller svirvel føres igennem det store øje, her vist nederst.
Der laves en løkke på linen, og løkken sættes på krogen på Knot-A-Knot'en, hvorefter den dobbelte line snoes 6-8 gange omkring metallet, hvorefter den afslutningsvis trækkes igennem det lille øje hvor der er en sprække.

Knot-A-Knot's brudstyrke er større end alle andre knuder.
Den kan anvendes til monofil- såvel som Fireline.

 
 Slagline - og knuderne til sammenføjning af fletline og nylonline

Jeg benytter af og til ophængerflue, når jeg fisker med blink eller kystwobler. Da jeg endnu ikke har fundet et pålideligt system til at binde ophængeren direkte på Fireline, anvender jeg en "slagline": ca. 1 meter 0,30 mm nylonline bindes på hovedlinen, og herpå bindes ophængeren i en glideknude (se Ophængerflue).
 
 To knuder til fletline/slagline sammenføjningen

Overgangen fra Fireline til nylonline er et ømt punkt, og jeg har mistet et par blink på den bekostning: Firelinen har skåret sig selv eller nylonlinen over i kastet.
Det er derfor vigtigt at kontrollere styrken grundigt, inden knuden accepteres.

Jeg har tidligere anvendt et system med dobbelt glideknude: Hovedlinen bindes på slaglinen med en glideknude, og slaglinen bindes på hovedlinen med en glideknude.
Inden knuderne strammes til hver for sig, og derefter trækkes sammen mod hinanden er det vigtigt at fugte grundigt. Dette mindsker sandsynligheden for at linen skærer sig selv over betydeligt!

Sådan så det ud:

Men jeg har flere gange oplevet at fletlinen har skåret sig selv over, når jeg strammede knuden op og testede brudstyrken. For at modvirke dette er jeg forsøgsvis begyndt at binde knuden neddyppet i vand - det virker af og til, men ikke altid.

Knuden er omtalt i Nils Vestergårds bog "På kystfiskeri" som er udgivet på forlaget Salar. (Eller se her: Salar.dk)
Her hedder knuden "Uni-knuden til sammenføjning af 2 liner".
 
 En anden - indtil videre navnløs - knude...

... til sammenfletning af fletline og slagline kommer her:
(Navnet findes vel et sted, jeg ved bare ikke hvor.)

Knuden bindes ved at lave en lang løkke på både fletline og slagline. Den dobbelte fletline stikkes igennem nylonlinens løkke helt nede i bukket, og lægges nu i mindst 10 vindinger rundt om og op ad den dobbelte slagline, hvorefter retningen vendes og der lægges lige så mange tørn ned igen.

Når man når tilbage til udgangspunktet, som er enden af nylonlinens løkke, stikkes den dobbeltlagte fletline igennem nylonlinens løkke den modsatte vej af, hvor den kom ind.

Herefter fugtes godt med spyt og det hele trækkes forsigtigt sammen og strammes op.
Til slut klippes alle løse ender af.


Måske fornemmes knuden lidt på dette halvdårlige foto

Ud over at jeg selv endnu aldrig har oplevet knuden gå over, har Hatten, som har brugt denne knude en del mere end jeg, heller ikke oplevet det.
Derimod har jeg skåret mig selv dybt i en hånd, da jeg var uforsigtig i min iver for at demonstrere knudens brudstyrke til en kammerat.
Ak ja.
 
 To knuder til fletline og svirvel/hægtel

Jeg har længe anset Palomar-knuden den bedste knude til at binde en svirvel, en hægtel eller en krog fast til en Fireline. Det har ændret sig efter at jeg blev indtroduceret for denne knude -
 
 Uni-Filament knuden:


Den dansk udviklede Uni-Filament knude - perfekt til fletline

Årsagen til at jeg er skiftet til Uni-Filament knuden er, at man modsat nedenstående knude kan binde den direkte til en svirvel, også selvom der er forfang i den anden ende af svirvlen, uden at man skal bøvle med at få hele forfanget med kroge/fluer/Gulp bakset igennem en løkke.

Eftersom jeg fisker så meget med bombarda og Gulp som jeg gør, er det en klokkeklar fordel.
Desuden holder linen en god brudstyrke.

Den anden knude jeg nævnte, og som er god til fletline er
 
 Palomar-knuden:

Jeg laver en "tre-dobbelt-palomar", forstået på den måde at jeg fører "endeløkken" 3 gange igennem den løkke, jeg har dannet ved punkt 2 nedenfor.

Knuden er enkel at binde, og jeg har endnu ikke oplevet, at den hverken brister eller glider op.

1. Linen lægges dobbelt, og den dobbelte ende føres igennem øjet.

2. Enden føres rundt og bagom hovedlinen.

3. Den dobbelte ende stikkes igennem den løkke, man har dannet. Dette vælger jeg så at gøre 3 gange.

4. Løkken, der udgøres af den yderste ende af den dobbelte ende, føres ned over svirvlen/hægtlen/krogen.

5. Fugt og stram op.

Se Illustration af Palomar-knuden på Salar.dk
 
 Nanofil line

Nanofil line er en nyere line fra Berkley. Linen minder meget om fletliner i og med at den ikke har hukommelse og at den ikke har elasticitet. Den er rund og glat, hvilket alt andet lige betyder længere kast.
 
Det som i mine øjne er bedst ved linen er dog, at den ikke suger vand som f.eks. Fireline. Det betyder at den kan bruges i frostvejr uden at give linekludder!

Jeg har det seneste år udelukkende fisket med Nanofil og er meget godt tilfreds.
Jeg har dog lært, at jeg jævnligt skal se det øverste stykke af linen efter for tegn på slid/brud, da jeg et par gange har oplevet at linen uden varsel er knækket et stykke oppe, i området der tager imod mest slid fra bombarda eller topøje.


Frostvejr giver is i øjerne, men linen virker upåklageligt

Heldigvis er det kun sket to gange under kast, det er mest sket under transport til fiskepladsen, hvor bombardaflåddet har hængt og dinglet et stykke nede fra topøjet.
Jeg synes at det hjælper til at linen holder længere hvis jeg under transport/opbevaring undlader at stramme linen helt op og for eksempel køre den ned omkring hjulet - i stedet lader jeg en stor linebugt hænge og bombardaen hænger frit.

På trods af denne lille skønhedsfejl er Nanofil i dag min foretrukne line pga. kasteegenskaberne og den glatte overflade.

 


© Troutbum.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Kontakt troutbum@troutbum.dk