Sangstrup Klint

Kysten nord for Grenå er kendetegnet ved bl.a. de høje klinter - som her ved Sangstrup - og bunden af kalk. Pladserne her er kendt for at huse havørred hele året, også vinter. Måske er kalken en del af forklaringen på dette?
Fiskeri i pålandsvind kan være umuliggjort på grund af kalken, der vaskes ud i vandet og gør det meget uklart.
Ved vadefiskeri skal man være meget forsigtig, da bunden er lumsk med store huller og stejle skrænter ved kanten af kalk pladerne, der skyder ud i vandet.

Fiskeri neden for klinterne er en speciel oplevelse - man fisker så at sige med ryggen mod muren. De 18 meter høje lodrette skrænter står visse steder helt ude i havstokken. Herunder viser Hatten os hvordan her ser ud.


Værsgo' - her er Sangstrup

Det er muligt at vade rundt om klinterne ved ikke for høj vandstand, har jeg ladet mig fortælle. Jeg vil dog kun forsøge mig på dage, hvor vandet er klart, så jeg kan se hvor jeg sætter mine fødder. Som sagt, så er bunden lumsk...


© Troutbum.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Kontakt troutbum@troutbum.dk