Fiskeri efter hornfisk

Hornfiskesæson Honfiskeri med børn Sådan fanges hornfisken
Hornfiskeriet er noget som mange ser frem til hvert år i maj, når det for alvor tager fart. Og det er der for mig at se mange gode grunde til. Blandt dem jeg selv vil fremhæve er:

- De fanges midt på dagen, gerne i høj sol og ved havblik
- De kan fanges tørskoet direkte fra kysten, ofte fanges de mellem 3 og 25 meter ude
- De er sjove at fange især på let grej
- Når der er hornfisk, er der mange af dem
- Hornfiskens ben er grønne, og dermed lettere at identificere når de skal spises
- Vigtigst: Hornfiskeriet egner sig fortrinligt til at tage børnene med på en fisketur

Maj - Juni er højsæson for hornfisk

I det tidlige forår (ca. april) trækker de første hornfisk ind i de indre danske farvande for at mangfoldiggøre sig. De første der ankommer er de største, men til gengæld er der længere imellem dem. De kaldes for spejderne.

Lidt senere kommer invasionen af hornfisk - masser af legesyge fisk får vandet til at koge, når de i større eller mindre grupper danser med næbbet ude af vandet, mens de spreder deres æg og mælk over tangskoven.
Det er sjovt at se på, og dermed er der også noget for øjnene for alle familiemedlemmer, også de ikke-fiskende, når hornfiskene leger.

Når man fisker på denne årstid er det ofte umuligt a undgå at fange hornfisk. Succesen skulle hermed være sikret, så også familiens ikke-hardcore fiskere synes det er sjovt.
Hornfiskene er ved kysterne til hen mod september, men efterhånden som sommeren skrider frem bliver der længere imellem dem, så fiskeri målrettet efter hornfisk har markant større chance for at lykkes i højsæsonen.

Jeg lærte tidligt, at hornfiskene ikke er aktive om natten, men den påstand har jeg mange gange siden set gjort til skamme. Når hornfiskene er her, fanger man dem hele døgnet. Men jeg oplever dog at de er mest aktive i dagstimerne.

Tag børnene med!

At hornfisk gerne fanges midt på dagen og i høj sol betyder, at det er oplagt at lave fisketuren til en familietur, selv med de mindste børn. Der er gode chancer for rent faktisk at fange noget, og det gør hornfiskeri meget velegnet til børn, der jo helst skal opleve succes rimelig hurtigt for ikke at miste gejsten.


Lystfiskerglæde kender ingen alder:
 To stolte hornfiskere viser deres fangster frem til forevigelse

Da hornfiskene opholder sig på det lave vand kan man med selv relativt korte kast nå ud til dem, og hvis børnene er for små til det, kan far, mor eller onkel jo kaste ud, uden at skulle være iført waders eller vade langt ud i vandet, og dermed uden at isolere sig fra familiens yngste.

Meget vigtigt at huske, når du har børnene med:

- Tørt ekstratøj,
- masser af forplejning (f.eks. saftevand, kiks, kager, rugbrødsmadder, frugt, vand)
- poser til sten og muslinger
- mere tørt ekstratøj
- stænger og hjul du ikke er sart i forhold til
- og en voksen til at fodre/kigge efter de børn, der pludselig holder fiskepause og leger inde i skoven bagved...

Især to fiskemetoder efter hornfisk egner sig efter min mening rigtig godt til børnenes fiskeri, nemlig fiskeri med sildestykker og bobleflåd, og fiskeri med blink og silketråd.

Det er svært for børnene at gøre noget forkert med bobleflåd og sildestykker, især hvis det er en voksen der kaster flåddet ud, og fiskeriet kan foregå hurtigt eller langsomt alt efter børnenes tålmodighed og evner.

De lidt større børn der kan kaste med blink, vil med silketråd opnå tre store fordele:
- de kan ikke komme galt af sted med en krog
- de vil ikke så let miste blink i tang og sten
- de hornfisk, der bider på, bliver stort set alle hængende


Et lystfiskerliv kan starte tidligt
- koncentration og ivrig medleven
lyser ud af disse 2 gæve gutter.

Tålmodighed er en lystfiskerdyd:
"Kommer der ikke snart en far og kaster bobleflåddet ud for mig?"


Det er en god ide at medbringe en voksen, når kludder skal reddes ud. At fisken skal fanges selv, beviste Monique da hun fangede dagens første hornfisk - på hendes livs første fisketur!

Sådan fanges hornfisken:

I højsæsonen synes det som om man fanger hornfisk ligegyldigt hvad man gør. Om du fisker med flue, orm, blink, gulp, silketråd eller sildestykker virker uden betydning, hvis de er der, skal hornfiskene nok tage for sig af retterne.

Men selvfølgelig ligger der som regel tanker bag valget af teknik:

Silkekrogen:

Silkekrogen er nogle ganske fine silketråde der er vundet i en lille ring. De er dermed lette at montere i et blink i stedet for en krog, eller i en svirvel efter en bombarda.
Silkekrogen fanger fisk fordi de fine tråde vikler sig ind i hornfiskens små tænder, uden at den har mulighed for at slippe fri af sig selv. Det kan være svært at frigøre en hornfisk der har rullet og viklet sig grundigt ind i trådene, men man kan knække næbbet på den eller måske trække tråden baglæns, for at lette udredningen.


Silkekrogen er her monteret i
et hjemmelavet gaffelblink.

Min erfaring er, at hvis det er målrettet fiskeri efter hornfisk, er silkekrogen fisket efter bombardaflåd eller blink den mest effektive metode, alene fordi der er meget få fejlhug og stort set alle hornfisk bliver siddende.

Ulempen ved silkekrogen er, at man mister muligheden for at få en havørred som bifangst, da silkekrogen kun virker på hornfiskens tandsæt.

Blandt fordelene er, at blandt andet børn ikke kan komme til skade med en krog, når de fisker med silkekrogen.

Bobleflåd og sildestykker:

Den mest udbredte metode til at fiske efter hornfisk på er formentlig fiskeriet med bobleflåd og sildestykker. Ved denne metode kroger man mange af hornfiskene samtidig med at chancen for en havørred som bifangst bevares.

Sildefilet'er kan købes ferske eller frosne i de fleste supermarkeder.
De skæres i et lille tyndt pileformet stykke, som agnes på en lille trekrog, f.eks. str. 10.
Jeg agner med 2 af krogene i agnen, og 1 krog fri.

Har man fanget den første hornfisk er det også muligt at bruge et stykke af hornfisken til at fiske med - deres skind er sejere end sildeskindet, og de sidder dermed bedre fast og vil derfor ikke så let falde af i kastet.

Når bobleflåddet fyldes halvt eller trekvart - alt efter størrelse og behov - med vand, får det en kastevægt der gør det muligt at få anbragt sildestykket dér hvor fisken er - ofte mellem 3 og 25 meter ude.


Bobleflåddet fås i farver, der let ses på vandet.
Anbefales bl.a. til familieturen med de yngste.

Selv har jeg ca. 1 meter line mellem flåd og krog - det har erfaringsmæssigt vist sig at være effektivt til at have kontakt til agnen, og til at fange fisk.

Passivt eller aktivt fiskeri?

Jeg har iagttaget lænestolsfiskere, der har 2-4 stænger monteret med bobleflåd og sildestykker, der vugger i bølgerne mens avisen læses og kaffen nydes. Selvfølgelig kan der fanges hornfisk på denne hyggelige måde, men hvis målet er effektivitet vil jeg anbefale et mere aktivt fiskeri.
Jeg har f.eks. ofte set flåddet dykke, uden at stangens ejermand lagde mærke til det, fordi han lige det øjeblik tilså en anden stang eller hældte mere kaffe op.

2-3 omgange på hjulet ad gangen med indlagte pauser har vist sig effektivt. Linen behøver ikke være helt stram, men det er en fordel at kunne hæve stangen i et tilslag for at fæstne krogen i hornfisken.

Blink:

Hornfisken bruger sit næb til at slå sit offer bevidstløs med et slag, inden den vender tilbage for at sluge det nu værgeløse offer.
Derfor opleves mange fejlkrogede hornfisk, eller dårligt krogede hornfisk der falder af undervejs - og rigtig mange gange kan mærke slag til blinket, der ikke medfører fast fisk.
 

Hjemmelavede gaffelblink til hornfisk

En god måde til at opnå flere krogede hornfisk er at montere en lille trekrog i 5 cm linetjavs efter blinket.

Min "barnelærdom" siger, at lange, slanke sølvfarvede blink er bedst til hornfisk. Min erfaring siger mig, at hornfiskene ofte hugger på alle blink. Jeg har fanget mange hornfisk på f.eks. gennemløbere og på kystwoblere i alle farver.
Men måske ville jeg have fanger flere hvis blinket havde været det "rigtige", hvem ved? Her har vi en charmerne ved lystfiskeri; det levner plads til teorier og ideer, og der findes ikke én rigtig metode.

Jeg har også fanget mage hornfisk på hjemmelavede gaffelblink. Gaffelblink har den fordel at de er billige og derved ikke så kostbare at miste, og at de er sjove at lave. Fisker du med børn, vil det formentlig også være sjovt for dem at de fanger fisk med et blink de selv har lavet og bestemt farverne på.

Gulp tobis og orm

Det virker også som om hornene slet ikke kan lade hverken orm eller gulp tobis være i fred. Bruger man en af disse agn vil chancen for bifangst af havørred bestå, men man har markant flere fejlhug og mister derved flere hornfisk end med silketråd.

Både Gulp tobis og orm fiskes efter bombardaflåd. Du kan læse mere om dette fiskeri her.
  

 Fiskeri efter sild

Makrel- og sildefiskeri på havnemolen hører også til de fiskeformer, hvor man let kan tage børnene med.
Samtidig er det sjovt: sildefiskeri fordi man ofte får fuld valuta for pengene med mange fangede fisk når først stimen er fundet, makrelfiskeri fordi de små hurtige fisk besidder en overraskende styrke. Du kan godt begynde at stramme hjulbremsen allerede nu, hvis du skal ud efter makrel :)

Husk redningsvest til børnene!

Havnebassiner er dybe, og det er ikke alle steder let at komme op, hvis man først er faldet i. Derfor er det vigtigt at du altid undersøger hvorhenne der findes en stige du kan kravle op ad, hvis du eller et barn skulle falde i - og det er bydende nødvendigt at du husker redningsvest til børnene.

Sildeforfang

Et sildeforfang består af et stykke line med en svirvel eller løkke i hver ende, og derimellem en række linetjavser med små kroge med flash bundet på. Ofte mellem 4 og 6 kroge.

Sildeforfanget monteres lettest i en hægtel, og i den anden ende monteres et blink uden krog eller et sildebly. Dens eneste funktion er at give rigget vægt så det kan kastes med, og at trække sildeforfanget ned gennem vandsøjlen.

Teknikken:


Lystfiskerglæde :-)

Det sværeste ved fiskeriet er at finde stimen. Det kan kræve tålmodighed, og måske også en rask travetur rundt i havnen.

Når først stimen er fundet kan det imidlertid gå stærkt, og man kan ofte fylde en spand på en halv time eller deromkring.

Sildeforfang og sildebly kastes ud i bassinet i varieret afstand af kajen. Sildene kan sagtens gå ganske tæt på kajen såvel som længere ude i bassinet.

Lad sildeforfanget synke gennem vandsøjlen, indtil den ønskede dybde r nået, og fisk herefter ind med spinstop og små ryk i stangspidsen, så det ser ud som om en lille stime småfisk rykvis bevæger sig igennem vandet.

 
Jeg lader gerne sildeforfanget falde for stram line, idet jeg ofte har oplevet at sildene bider på imens forfanget blot synker igennem vandet.

Ved at variere hvor langt jeg lader forfanget synke, hvor mange og lange spinstop jeg laver, og hvor hurtigt jeg spinner ind, er det muligt at gennemsøge hele vandsøjlen i jagten på stimen.

Når stimen er fundet er det med at vær der. Ofte er der flere sild på forfanget, der skal svinges op på kajen uden for mange dikkedarer, idet de nemt slipper i det øjeblik du laver slap line. Især dette kan volde startvanskeligheder for sildefiskende børn - det er ikke altid let at svinge et forfang op helt nede fra vandoverfladen, når samme forfang er dobbelt så lang som dig selv.

En far, mor, onkel eller lignende er en god hjælp, og med øvelse lykkedes det som regel for de fleste at få hejset et par stykker den lange vej op på land.


Stolthed og naturlig fangerglæde
lyser ud af dette billede

 

Fiskeri efter makrel

Makrel- og sildefiskeri på havnemolen hører også til de fiskeformer, hvor man let kan tage børnene med.
Samtidig er makrelfiskeri rigtig sjovt, for de små hurtige fisk besidder en overraskende styrke. Du kan godt begynde at stramme hjulbremsen allerede nu, hvis du skal ud efter makrel :)

Husk redningsvest til børnene!

Havnebassiner er dybe, og det er ikke alle steder let at komme op, hvis man først er faldet i. Derfor er det vigtigt at du altid undersøger hvorhenne der findes en stige du kan kravle op ad, hvis du eller et barn skulle falde i - og det er bydende nødvendigt at du husker redningsvest til børnene.

Makrelforfang


Makrelforfang med 5 fluer

Makrel fanges med 2 metoder - mindst.

Først er der det klassiske makrelforfang. Det består af 4-10 fluer i neonlysende farver der er bundet i forlængelse af hinanden. Krogen er lidt større end dem der bruges i et sildeforfang.

I enden af dette forfang kan du have en pirk uden krog, et blylod, et sildebly eller lignende. Den eneste funktion er at give kaste- og synkevægt.

Kasteteknikken er enkel:

-> Kast ud, lad synke, træk linen rykvis ind.
Gerne i små, hurtige ryk. Man skal forestille sig at fluerne bevæger sig i  små, korte spurter, og indimellem synker lidt.

Jeg lader som regel pirken synke til bunden, og laver derefter et kort og kraftigt træk tilbage med stangspidsen. Imens jeg sænker spidsen mod vandet igen, trækker jeg line på hjulet til linen er strammet op. Derefter spinpause samtidig med at jeg atter laver et kort, kraftigt træk med stangspidsen. Samme rytme gentages indtil forfanget når overfladen.
Det er langt fra altid at det er nødvendigt at kaste langt - makrelstimerne går lige så gerne tæt på molen som længere ude, så vidt jeg har kunnet konstatere.


Sådan ser en far, en søn og en makrel ud

Når først stimen er lokaliseret, er der stor chance for bid til alle, store som små. Det er ikke ualmindeligt at der er flere makreller der har bidt på samme tid.

Flåd og sildestykker

Dette fiskeri har jeg ikke selv prøvet, men jeg har iagttaget garvede makrelfiskere supplere forfangsfiskeriet på havnen i Århus og spurgt ind til deres teknik.

Flådfiskeri har den oplagte fordel, at agnen fisker også imens fiskeren drikker kaffe :)
Samtidig fungerer det som en slags indikator - når flåddet dykker, så er stimen der! - Ud med snøren alle mand!

Jeg har set følgende montage anvendt i Århus Havn:
Montér flåddet med 2-3 m line med et 20 g blylod i enden. For enden af dette stykke bindes en lille krog, der agnes med et ganske lille stykke sildefilet (hornfiskefilet kan sagtens bruges hvis du har flere tilbage i fryseren). Bind f.eks. på samme måde en lille krog agnet med en lille sild højere oppe på linen.

Teknikken ved flådfiskeri:

-> Kast ud -> Sæt dig i din lænestol -> Drik kaffe -> Vent -> Læs eventuelt avisen imens du venter.


Eksempel på penneflåd med plads til knæklys

Jeg spurgte min nabofisker hvor hurtigt man skulle give tilslag når flåddet dykker, og ifølge ham skal man være ret kvik, da makrel sjældent kroger sig selv.
Så dét der med kaffen og avisen lyder måske bedre i teorien, end det virker i praksis?
  

Fiskeri fra kysten efter torsk
Det er sjældent jeg fisker målrettet efter torsk. Men når jeg gør, så har jeg nogle teknikker, der erfaringsmæssigt har virket for mig.

Her finder jeg torsken

Det er efterhånden sjældent, at jeg fanger stegetorsk fra kysten. I mange år har de været totalt fraværende som bifangst ve mit fiskeri efter havørred, men de seneste 2 års fiskeri ved Djurslands kyster har dog givet en del små torsk under målet. Måske er der håb endnu om at torskebestanden i Kattegat kan vende tilbage.

Når vi i "gamle dage" fangede dem som bifangst, skete det som regel på strækninger hvor der kommer dybt vand tæt på kysten.

Vil man fiske målrettet efter torsk, og ikke vil ud med en kutter, er havnemoler oplagte.
Turbåde eller egen båd er naturligvis særdeles effektive midler til at transportere dig ud til torsken, når den nu ikke længere så ofte kommer ind til dig.

Den gyldne time

er timen omkring solnedgang.
Det er mange gange sket, at de torsk vi fangede alle blev fanget i en meget begrænset tidsmæssig periode lige før solnedgang. Så snart solen er gået ned bag horisonten, er torskefangsterne ophørt.

Skulle jeg fiske målrettet efter torsk fra kysten ville jeg bestemt sørge for at Den gyldne time var inkluderet i fisketuren.

Fisk i "ryk"

Når jeg fisker efter torsk med blink, vælger jeg ofte et blink med en stærk rød farve. Jeg ved ikke om det er mere effektivt end andre, men det er i hvert fald effektivt.

Desuden er det min erfaring, at det kan betale sig at fiske i ryk. Jeg kører hjulet ca. 3 omgang rundt, hvorefter jeg laver et spin-stop samtidig med at jeg trækker stangspidsen en kvart omgang, hvorefter jeg fører stangspidsen tilbage imens jeg vinder 3-4 omgange mere ind på hjulet - og hele historien gentager sig.

Ofte er det en god ide at lade blinket synke mod bunden inden indspinningen påbegyndes. Torsk er mere tilbøjelige til at gå til biddet på et dybt fisket blink, end på et højt fisket blink.

Det blev sandsynliggjort på en fisketur, hvor jeg og en kammerat oplevede bifangst af torsk under havørredfiskeri, netop i Den gyldne Time:

Min kammerat ærgrede sig over bifangsterne og valgte en indspinningshastighed hvor han fiskede blinket højt i vandet - og fik derefter færre torsk på krogen.
Jeg gik den modsatte vej og ændrede min indspinningsteknik til den rykvise jeg har beskrevet ovenfor, og jeg fortsatte med at få mange torsk på - desværre var de ikke så store som jeg havde håbet.

Jigs ("gummidyr"):


Jighoveder i forskellige størrelser

Jigs har også vist sig ganske effektive til torsk.
Jeg har et par gange brugt dem i Århus Havn, og det har været en succes hver gang - forstået på den måde, at de var sandorm fisket på fladfiskeforfang overlegne mht. fangster.
 
Jiggen består af en krog med et meget tungt hovede af metal, samt en gummikrop der ikke ligner noget som helst andet en en blævrende gelé-masse som sættes fast på krogen.

Personligt har jeg haft succes med jigs kroppe i skrappe gule og røde farver.


Jigs kroppe fåes også i fluoroscerende farver

Gulp tobis til torsk:

Bombardafiskeri med Gulp tobis har også vist sig meget effektivt til kysttorsk.
Hvis fisken får tid til at sluge agnen inden man sætter krogen, har de torsk jeg har fanget på denne måde (som bifangst ved havørredfiskeri) været ubønhørligt sikkert kroget. De grådige torsk har haft Gulp'en halvvejs nede i maven inden tilslaget.

Du kan læse mere om fiskeri med bombarda og Gulp tobis her.
 


© Troutbum.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Kontakt troutbum@troutbum.dk